Mascot là gì?

Những bộ trang phục mascot (linh vật) đã trở nên rất phổ biến hiện nay. Ngoài được sử dụng t...